Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "CANTORES"

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS. Głównym założeniem i celem naszej działalności jest edukacja dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i założenia poprzez wspieranie działalności chóru Cantores Misericordiae Dei, organizację i udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Jako organizacja non-profit organizujemy wydarzenia dzięki grantom, konkursom na dofinansowanie zadań oraz sponsorom.

więcej

Główne działania: