Projekty

Muzyka zawsze była nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość i uświetnia wszelakie uroczystości. I tak z uroczystością Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew specjalnych pieśni zwanych kolędami. Źródła kolędy tkwią w pogańskiej i rzymskiej tradycji noworocznych obrzędów wzajemnego odwiedzania się. Na powstanie kolęd niewątpliwie miał wpływ św. Franciszek z Asyżu, organizując po raz pierwszy żywą szopkę w Greccio w 1223r.

Najstarsze ze znanych polskich kolęd powstały w pierwszej połowie XV w. Są to jednak tłumaczenia lub przeróbki tekstów łacińskich i czeskich. W XV wieku pieśni dotyczące Bożego Narodzenia nazywano rotułami, a później kantyczkami. Wzrost popularności kolęd nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku. Wtedy też ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej.

Twórcami kolęd byli między innymi: Piotr Skarga, Franciszek Karpiński, Mikołaj Sęp Szarzyński, Andrzej Morsztyn, Feliks Nowowiejski. W przeważającej mierze kolęd mamy do czynienia z twórczością anonimową. Pieśni te wpisały się na stałe w polskie realia obyczajowe i weszły do kultury. Kolędę „Lulajże, Jezuniu” Fryderyk Chopin zawarł w scherzu h-moll op. 20 - utworze, w którym muzykę nacechowaną najwyższym wzburzeniem i niepokojem – przerywa nagle ciche echo kolędy. Pastorałki natomiast, czyli kolędy pasterzy, kolędy „domowe” mają polski rodowód a dla wielu pokoleń były symbolem narodowym, ostoją polskości i zachowania ducha narodowego.

Nagranie albumu „Konstantynowskie kolędowanie” to nasz kolejny projekt wydawniczy, świąteczny prezent dla Państwa od chóru Cantores Miserirordiae Dei. Niech w każdym polskim domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie tak pięknej tradycji – tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a utwory z naszej płyty niech temu towarzyszą.

Płytę wydano w ramach zadania pn: Nagranie albumu płytowego CD „Konstantynowskie kolędowanie” wraz z organizacją cyklu koncertów promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

logotypy koledy2018