Akademia Malucha 2017

akademia maluchaOd stycznia 2017r. Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjnego „CANTORES” po raz drugi realizowało projekt ​dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. Był on skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie były objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodziców.

W projekcie wzięło udział 26 dzieci wraz z jednym opiekunem. Zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, kulinarne oraz taneczne odbywały się 2 razy w tygodniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu oraz warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachęciliśmy różne instytucje do wspólnej pracy na rzecz wsparcia społeczności lokalnej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przeprowadziła konsultacje logopedyczne.

Przez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci ułatwiliśmy im dostęp do edukacji w grupie rówieśniczej. Zorganizowaliśmy nową przestrzeń publiczną, która była miejscem edukacji i zabawy i choć trochę wyrównała szanse edukacyjne. Stworzyliśmy okazję do obcowania z muzyką, kreowania kulturalnego „smaku” najmłodszych, rozwijania i rozbudzania wartości estetycznych.

Efektownym podsumowaniem projektu była współorganizacja Konstantynowskiego Dnia Dziecka w Centrum miasta. Tadeusz Kościuszko z wysokości pomnika patrzył z niedowierzaniem na setki biegających, roześmianych dzieci a kolorowy, pełen zabawy plac nabrał dziecięcych rumieńców. Zjeżdżalnia, basen, zamek i trampoliny, młodociani kierowcy w akumulatorowych samochodzikach i nieco starsi adepci Policji na motorach to niezwykłe atrakcje, które bezpłatnie cieszyły najmłodszych w ciągu tego dnia.

Aleksandra Lobka, koordynator projektu

Mariusz Augustyniak, Prezes Stowarzyszenia

fundacja BGK logo

Galeria:

Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017
Akademia Malucha 2017

Więcej: Galeria Akademia Malucha - na dobry początek