Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "CANTORES"

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „CANTORES” w Konstantynowie Łódzkim jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS. Głównym założeniem i celem działalności jest edukacja dzieci i młodzieży.

  • Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski i za granicą
  • Społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży
  • Działalność w zakresie ochrony dóbr tradycji i kultury
  • Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Wyzwalanie aktywności społeczności lokalnej
  • Propagowanie działań na rzecz promocji kultury na arenie Europy w kontekście integracji europejskiej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i założenia poprzez organizację i udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Jako organizacja non-profit organizujemy wydarzenia dzięki grantom, konkursom na dofinansowanie zadań oraz sponsorom. Jednym z nich jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyczny Środek Europy” - wydarzenie, które gromadzi zespoły prezentujące szerokie spektrum rodzajów i gatunków muzycznych z Europy i terenu Polski.

 

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności chcemy rozszerzać i rozwijać ofertę kulturalno-edukacyjna dla rodzin poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Konstantynowa Łódzkiego organizując różnorodne warsztaty dla dzieci od 2 roku życia.

 

Przykłady zrealizowanych działań w zakładce projekty.