Akademia Malucha 2019

Zakończyliśmy realizację projektu:"Akademia malucha i seniora - cykl działań wzmacniających kapitał społeczny". W ramach zadania odbyły się różnorodne działania w okresie 2019r:

- dwa wyjazdy dla grup 50 seniorów: na koncert z okazji 209 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Filharmonii Narodowej gdzie wystąpili Tomasz Ritter, zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych oraz {oh!} Orkiestra Historyczna pod batutą Dirka Vermeulena oraz do Muzeum Żydów Polskich POLIN gdzie niezwykła ekspozycja w niecodziennej architekturze zachwyciła wszystkich.

- warsztaty dla dzieci odbywały się w dwóch grupach wiekowych dwa razy w tygodniu. W sumie odbyły się 123 różnorodne warsztaty. Zajęcia pozwoliły maluchom poznawać świat. Spotkania miały formę cykliczną – na każdych pojawiał się nowy temat przewodni. Wspólnie z dziećmi poznawaliśmy kulturę, teatr oraz rozpoznawaliśmy emocje jakie towarzyszą nam w codziennym życiu, uczestnicy bawili się rytmem poprzez wspólne tupanie, klaskanie, śpiew i grę na różnych instrumentach. "Psoty bazgroty" pozwoliły na twórczy rozmach w dziedzinie działań plastycznych a poprzez zabawy ruchowe i plastyczne uczestnicy zapoznali się także z podstawowymi zasadami zachowania wobec przyrody.

- w cyklu warsztatów wspierających z psychologiem wzięło udział prawie 100 osób. Na spotkaniach przyglądaliśmy się, jakimi sposobami – jako rodzice - budujemy poczucie ważności u dzieci. Czego dzieci potrzebują najbardziej, żeby czuły, że mają znaczenie i są ważne? Zajmowaliśmy się problemami wynikającymi ze złości dziecka, przyczynami i sposobami jej wyrażania. W trakcie warsztatów zatrzymaliśmy się m.in. przy tematyce: dbania o integralność dziecka oraz o własną integralność rodzica, reagowania na „nie” dziecka. Zajęcia prowadziła Jolanta Marchlewska – psycholog, propagatorka komunikacji empatycznej i edukacji emocjonalnej.

 

Akademia Malucha 2019

Zrealizowano w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania "PRYM". Zadania pn: "Akademia malucha i seniora - cykl działań wzmacniających kapitał społeczny" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"