Warsztaty dla dzieci

Zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Malucha" - działania edukacyjno-animacyjne. W ramach zadania od września do grudnia odbyło się 60 różnorodnych działań dla 50 dzieci od 1 roku życia. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach wiekowych dwa razy w tygodniu. Ze względu na ograniczenia związane z czasem pandemii uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy. Projekt obejmujący działania edukacyjno-animacyjne, umożliwił najmłodszym udział w warsztatach artystycznych przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji społecznych. Zaplanowane twórcze warsztaty, połączyły dzieci, ich rodziny, opiekunów i animatorów we wspólnym odkrywaniu sztuki, jako istotnego elementu życia.

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjnego „CANTORES” realizuje projekt Akademia Malucha skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie są objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodziców.

Strona 1 z 2